INFORMATIE & PRIVACY

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Nissan Financial Services persoonsgegevens. Informatie over de wijze waarop RCI uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u raadplegen via de Privacyverklaring.

Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop RCI omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u per mail contact opnemen via dataprotectionofficer-Netherlands@rcibanque.com, telefonisch via nummer 020 354 96 80 en vragen en/of opmerkingen per post kunt u sturen naar Dacia Financial Services, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol – Rijk.